Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با مشارکت مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت برگزار گردید
اولین نشست کارآفرینانه انجمن های علمی معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اولین نشست کارآفرینانه انجمن های علمی معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی با مشارکت مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت برگزار گردید.

در این نشست که با حضور انجمن های علمی در محل مجتمع کانون های فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار گردید سعید رضایی دکترای آینده پژوهی در خصوص فرصت های کارآفرینی و مهارت های لازم جهت توسعه کسب و کارهای فناورانه سخنرانی نمود.