Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

عقد تفاهم‌نامه در نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان؛
تفاهم‌نامه همکاری بین پارک خراسان و چهار پارک علم و فناوری کشور منعقد شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، در حاشیه نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان، تفاهم نامه همکاری بین مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان و چهار پارک علم و فناوری کشور با حضور دکتر قنبری، ریاست پارک خراسان در راستای شبکه‌سازی و ارتقای مراکز تخصصی و شرکت های فعال در حوزه نفت، گاز و انرژی منعقد شد.
این تفاهم نامه مشترک بین پارک علم و فناوری خراسان و دیگر پارک‌های علم و فناوری کشور از جمله خوزستان، فارس، بوشهر و دانشگاه تربیت مدرس و به منظور ارتقاء فعالیت در حوزه نفت گاز و پتروشیمی منعقد شد.
هدف از این تفاهم نامه فراهم سازی بستری مناسب برای استفاده و رشد شرکت‌هایی  است که بر پایه دانش شکل گرفته‌اند تا با هم افزایی با یکدیگر بتوانند نیازهای صنایع مرتبط با انرژی را برطرف کنند.
همچنین یکی دیگر از اهداف این تفاهم نامه افزایش ارتباطات فناورانه با صنعت نفت است تا با یک نیروی یکپارچه و هم‌افزایی بیشتر در جهت شبکه‌سازی در این زمینه برای حضور در بازار صنعت نفت، گاز و انرژی برنامه‌ریزی شود.