Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اولین مرکز رشد دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور افتتاح شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اولین مرکز رشد دانشگاه فنی‌حرفه ای کشور  با حضور رییس پارک علم و فناوری خراسان در دانشگاه شهید منتظری مشهد افتتاح شد و تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فنی حرفه‌ای خراسان رضوی به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین االملل پارک علم و فناوری خراسان،  دانشگاه فنی حرفه ای  خراسان رضوی در روز سه شنبه ۱۴ آذرماه میزبان نشست تخصصی رویکردهای توسعه مراکز رشد مهارتی در دانشگاه فنی حرفه ای بود. 
در این نشست که با حضور روسای استانی این دانشگاه برگزار گردید، بعد از خیر مقدم  از سمت آقای دکتر حداد رییس دانشگاه فنی حرفه ای استان خراسان رضوی، آقای دکتر زنگنه معاون پژوهشی فناوری دانشگاه فنی حرفه ای کشور بر ضرورت نگاه جدید در زمینه کارآفرینی و توجه به جریان اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه اشاره کرد و از عزم جدی این دانشگاه برای ایجاد و توسعه مراکز رشد فناوری خبر داد.
در ادامه آقای دکتر شریعتی، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان به عنوان مهمان ویژه به بیان ظرفیت های پارک های فناوری و مراکز رشد در کشور و استان خراسان رضوی پرداخت و ایجاد شبکه های همکاری بین دانشگاه ها و پارک های فناوری را زمینه ساز توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری دانست. 
در پایان آیین افتتاحیه اولین مرکز رشد دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور در دانشکده منتظری برگزار  گردید و با حضور آقای دکتر قنبری رییس پارک علم و فناوری خراسان و رییس دانشگاه فنی حرفه ای استان، تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین این دانشگاه و پارک علم و فناوری به منظور گسترش همکاری‌های مشترک منعقد شد.