Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اعضا حاضر در جلسه:  

 • قربان میرزایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی،
 • رضا قنبری ریاست پارک علم و فناوری خراسان،
 • داود تفضلی معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان،
 • سید مهدی مظلوم زاده مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری خراسان،
 • مهدی آرمان کارشناس امور مؤسسات پارک علم و فناوری خراسان،
 • زینب نورمحمدزاده کارشناس پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور،
 • حمید رحیمیان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی،
 • شکوه میرشاهی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی،
 • جواد داوریان بنیاد ملی نخبگان،
 • یاسر نیک‌پرست بنیاد نخبگان،
 • سید علی اصغر نجفی سازمان صنعت، معدن و تجارت،
 • فرشته حسینی معاون پزوهشی پزوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی (جهاد دانشگاهی)،
 • سید محمود شالفروشان شرکت شهرک های صنعتی و فن بازار ملی،
 • جاوید نوبخت مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد مشهد

مصوبات جلسه

 1. مقرر گردید جهت حل مشکل نبود فاضلاب در سایت پارک علم و فناوری خراسان و همچنین قبول پروانه بهره‌برداری تجاری موقت شهرداری مشهد از شرکت های مستقر در اماکن مسکونی سطح شهر جهت اخذ پروانه بهره بردای سازمان صنعت، جلسه مشترکی فی‌ما بین روسای پارک،  سازمان محیط زیست استان و ریاست دفتر نوسازی استانداری برگزار گردد.
 2. پیگیری‌های صورت پذیرفته در خصوص اختصاص فضای درون شهری به شرکت‌های استارتاپی از سوی استانداری خراسان رضوی در حال رسیدن به نتایج مطلوب خود می‌باشد.