Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در بازدید اساتید هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد از مرکز رشد فناوریهای فرهنگی و زیارت صورت پذیرفت:
آشنایی با توانمندی‌های شرکت‌های مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد به منظور آشنایی با ظرفیت­‌های پارک علم و فناوری خراسان و توانمندی‌های شرکت­‌های فناور حوزه صنایع خلاق از مرکز رشد فناوری­های فرهنگی و زیارت دیدار کردند.

در این جلسه که با حضور ریاست و معاونت دانشکده الهیات و مدیران گروه­‌های معارف اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق، فلسفه و حکمت اسلامی و کارشناسان پژوهشی دانشکده برگزار گردید، ظرفیت مرکز رشد و توانمندی­‌های شرکت­‌های مرکز در خصوص تجاری­‌سازی ایده­‌های فرهنگی توسط مدیر مرکز تبیین گردید.

مدیر روابط عمومی و امور بین­‌الملل پارک علم و فناوری خراسان نیز در این نشست با تأکید بر لزوم فرهنگ­سازی در خصوص حمایت از توسعه وقف و نذر علم و فناوری و حمایت اساتید هیئت علمی دانشگاه­ها و مراکز آموزش علمی از توسعه فرهنگ حمایت از صنایع خلاق تأکید نمود.

در ادامه جلسه نیز اعضای هیئت علمی ضمن بیان راهکارهای توسعه صنایع خلاق بر ارتباط و تعامل بیشتر با مرکز رشد فناوری­های فرهنگی و زیارت تأکید کردند.