Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

جمعی از دانشجویان مجتمع آموزش عالی با هدف آشنایی با خدمات و حمایتهای مراکز رشد از کارآفرینان و نوآوران، از مرکز رشد فناوری گناباد و شرکت‌های مستقر بازدید نمودند.
آشنایی دانشجویان مجتمع آموزش عالی با خدمات و حمایتهای مرکز رشد فناوری گناباد

زمان: شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جمعی از دانشجویان مجتمع آموزش عالی با هدف آشنایی با خدمات و حمایتهای مراکز رشد از کارآفرینان و نوآوران، از مرکز رشد فناوری گناباد و شرکت‌های مستقر بازدید نمودند.

در بازدید از شرکت کارینا صنعت فرتاک، دانشجویان در جریان ساخت محصولاتی از قبیل تولید سیستم های هوشمند امنیتی و روشنایی قرار گرفتند.

دانشجویان مجتمع آموزش عالی همچنین از شرکت خدمات گستر دالوند بازدید و با تولید محصول پودر موسیر فراوری شده با ماندگاری بالا آشنا شدند.

در ادامه سرکار خانم جوادی، کارشناس مرکز رشد فناوری گناباد ضمن معرفی مرکز به توضیحاتی در مورد روند پذیرش و حمایتهای انجام شده توسط مرکز رشد در زمینه تخصیص فضا و امکانات اداری، حمایت مالی و اعطای تسهیلات، مشاوره فنی و مالی، کمک در زمینه تجاری سازی محصولات دانش بنیان و ... پرداخت.