Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مرکز رشد فناوری گناباد با همکاری دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی، اقدام به برگزاری نشست با دانشجویان این دانشگاه نمود.
معرفی بسترهای تجاری سازی ایده ها در مجتمع آموزش عالی گناباد

زمان: سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


این نشست آقای دکتر نجاریان مدرس دانشگاه و متخصص در حوزه کارآفرینی به مباحثی از قبیل تعریف رسمی کارآفرینی، فرآیند شروع یک تجارت یا سازمان برای سودآوری یا تأمین نیازهای اجتماعی و ... پرداخت.

در ادامه مدیر مرکز رشد فناوری گناباد با تأکید بر این نکته که بسیاری از شهرها و کشورهای جهان، پرورش کارآفرین هسته اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود، افزود: ایجاد بسترهایی برای دانش، علاوه بر فراهم آوردن ارزشهای اقتصادی برای سازمان ها منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه می شود. از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول می تواند تضمین کننده ی موفقیت و بقای سازمانها باشد، تجاری سازی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است.

مهندس تقوی در ادامه گفت: مراکز رشد و پارک های علم و فناوری به ارائه خدمات مشاوره ای به فعالان حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان می پردازند و تجاری سازی نتایج تحقیقات و یا تولید صنعتی نمونه های تحقیقاتی علاوه بر صرفه جویی ارزی و ایجاد انگیزه تحقیق، دستاوردهای تازه ای به همراه دارد. 

در پایان مهندس تقوی به معرفی مرکز رشد فناوری گناباد و حمایتهای این مرکز در زمینه های ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و اعطای تسهیلات مالی به شرکت های نوپا پرداخت.