Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ  ۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.

مطابق بخشنامه جدید، صرفا سود حاصل از مدیریت قرارداد‌های تامین نیروی انسانی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

اثبات میزان سود مورد نظر ممکن است به روش های مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد. بهترین روش این است که آنالیز قرارداد بصورت پیوست قرارداد در ضمیمه‌ی آن باشد. همچنین ممکن است لیست بیمه‌ی پرسنل ملاک تشخیص میزان هزینه‌ی شرکت و محاسبه سود قرارداد مورد نظر باشد.

 

| دانلود بخش‌نامه

| منبع