Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی از پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


طی بازدید دانشجویان رشته مهندسی نفت و مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد که از پارک علم وفناوری خراسان و شرکت های مرکز رشد فناوری انرژی آن صورت گرفت ابتدا در جلسه معارفه آقای سید ایمان شریعتی مدیر مراکز رشد پارک به معرفی  پارک، مراکز رشد و مرکز رشد فناوری انرژی پرداختند و از لزوم کارآفرینی دانشجویان برای آینده کاری گفتند که با نگاه دغدغه مند به مسائل پیرامون امکان ایجاد کسب و کار را داشته باشند در ادامه فرآیندهای مربوط به نحوه پذیرش در مرکز نوآوری و مراکز رشد پرداخته شد و دانشجویان سوالاتی مطرح نموده و رفع ابهام شدند.

پس پایان جلسه دانشجویان از شرکت پدیده انرژی پارسیان از شرکت های زیر مجموعه مرکز رشد فناوری انرژی که تولیدکننده اکچویتر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد و همچنین شرکت پرتو صنعت پاژ از شرکت های گروه انرژی که تولیدکننده قطعات دوار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد، بازدید کردند که محمدرضا عابدینی مدیر عامل شرکت پدیده انرژی پارسیان درباره نحوه ورود به بازار کار و شرکت داری تجربه شکست ها و پیروزی های خود را در فضایی صمیمی به دانشجویان انتقال دادند همچنین سید حمید حسینی مسئول بازرگانی شرکت پرتو صنعت پاژ درباره زمینه فعالیت شرکت در تولید قطعات دوار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین مهندسی معکوس محصولات به دانشجویان توضیحاتی ارائه نموند.

 

بیشتر بخوانید: