Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به همت مرکز رشد تربت حیدریه؛
کارگاه آشنایی با استارتاپ‌های حوزه کشاورزی برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کارگاه آشنایی با استارتاپ‌های حوزه کشاورزی در دانشگاه دولتی تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مدیر مرکز رشد تربت حیدریه، در این کارگاه که با همکاری مرکز رشد تربت حیدریه و دانشگاه دولتی این شهرستان برگزار شد، اساتید کارگاه  به معرفی عرصه‌هایی در حوزه کشاورزی پرداختند که استارتاپ‌ها می‌توانند در آن ورود پیدا کنند.
 در ادامه نیز در دانشجویان با ارائه ایده‌های خود در این حوزه به رقابت پرداختند.
در پایان این کارگاه آموزشی و پس از داوری، از نفرات برتر با اعطای جوایز تقدیر شد.