Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید اعضای انجمن برق و الکترونیک از شرکت های مرکز رشد فناوری جامع

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با هماهنگی مرکز رشد فناوری جامع گروهی ۲۶ نفره از اعضای انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه خراسان) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ بازدیدی از پارک علم و فناوری خراسان و سه شرکت فعال در حوزه الکترونیک داشتند.

در ابتدا طی جلسه‌ای ماموریت و حمایت های پارک علم و فناوری خراسان توضیح داده شد و پس از معرفی چند شرکت موفق زیر مجموعه پارک، نحوه پذیرش در مراکز رشد یا امورموسسات مورد بحث قرار گرفت. در بخش بعدی، بازدیدکنندگان به محل استقرار شرکت مهام الکترونیک سما صنعت دعوت شدند و آقای رئوف نیا مدیرعامل این شرکت توضیحات مبسوطی در مورد پروژه های خود در حوزه تجهیزات اتوماسیون و هوشمندسازی دادند. سپس بازدیدی از محصولات شرکت کارن افزار نوید پارسیان به عنوان تولیدکننده کانکاتورهای خاص صورت گرفت و در انتها دانشجویان و صنعتگران با حضور در دفتر شرکت نگار الکترونیک بامداد با تجهیزات کنترلی سیستم های اسکادا آشنا شدند و سوالاتی مربوط به نحوه ایجاد ایده اولیه و اقدامات لازم برای شروع کسب و کار داشتند که توسط نماینده شرکت‏ و کارشناس پارک پاسخ داده شد.