Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دو پیشرفت عمده‌ای که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته اند عامل محرک حوزه CAI محسوب می‌شوند که یکی از آنها ارائه امکانات تکنولوژیکی در زمینه نرم افزاری (معروف به Web 2.0) و دیگری تغییر پارادایم استراتژیک از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز در بسیاری از شرکت‌ها می‌باشد. این پیشرفت‌ها منجر به شکل جدیدی از CAI گردیده اند که عنوان 2.0 Open CAI به آن اطلاق گردیده است. در این مقاله درصدد هستیم تا تاثیرگام تکاملی جدید CAI Open cia بر مدل کسب و کار استروالدر در فرایند خلق ارزش با توجه به یکپارچگی دانش درونی و بیرونی بررسی نمائیم. چرا که (نوآوری مدل کسب‌و‌کار) با ادغام شدن تعداد هر چه بیشتری از ایده‌های خارجی در فرآیند نوآوری گسترش یافته شرکت‌ها، فرصت‌های ارزشمند جدیدی شناسایی می‌گردند که مدل کسب و کار سنتی که شرکت بر آن تمرکز دارد را به چالش خواهند کشید. در حقیقت گذار از نوآوری بسته به نوآوری باز، نیازمند تغییر در مدل کسب و کار شرکت‌هاست، که به معنای دگرگونی در چگونگی خلق و کسب ارزش توسط آن ها می باشد. در مدل کسب و کار باز، نسبت به مدل بسته، روش‌های درآمدزایی متفاوت و بیشتری وجود دارد و همچنین در ساختار هزینه و خلق ارزش تغییراتی اساسی ایجاد می شود.
 

| دانلود مقاله

| نویسندگان: ساناز حسینیان نژاد - نیکا خواجه‌پور - حمیدرضا جمشیدی مقدم