Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید مدیران شرکت آب منطقه ای از پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ظهر 5 شنبه مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در محل پارک علم و فناوری حاضر شده و از این پارک بازدید کردند.
افراد حاضر در این بازدید از نزدیک با دستاوردهای فناورانه شرکت های پارک علم و فناوری آشنا شده و سپس با رئیس و معاونین پارک به گفتگو نشستند.
همچنین دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان در این دیدار به معرفی کاملی از پارک پرداخته و توضیح مختصری از نحوه پذیرش و حمایت های پارک نسبت به شرکت های فعال در این مجموعه ارائه کرد.