Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

جلسه بررسی همکاری های متقابل بین پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه Link Campus ایتالیا در خصوص معرفی و راه اندازی رویدادهای استارتاپی
جلسه بررسی همکاریهای متقابل بین پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه لینک کمپس ایتالیا

زمان: یک‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و بین الملل پارک علم و فناوری خراسان روز یک شنبه 28 بهمن ماه و در محل مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور آقای Massimo Antonazzi عضو هیات علمی دانشگاه Link Campus ایتالیا، جلسه ای به منظور بررسی زمینه‌های همکاری متقابل بین پارک علم و فناوری خراسان و این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست طرفین ضمن معرفی خود در خصوص ظرفیت‌های موجود و شیوه راه اندازی استارتاپ‌های مشترک، دستیابی به بازارهای جدید، تعاملات بین المللی و شیوه‌های جذب نیروی کار مستعد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

علی جاهدی مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به امکان زمینه های همکاری، پیشنهاد برای امضای تفاهم نامه ای بین پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه فردوسی و دانشگاه Link Campus ایتالیا مطرح کردند.

در ادامه مقرر شد به منظور ایجاد زمینه های همکاری بیشتر فی ما بین پارک علم و فناوری خراسان، دانشگاه‌های مشهد و دانشگاه های ایتالیا، و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های مرتبط به تعامل متقابل ایران-ایتالیا همایشی در اردیبهشت ماه سال 98 در محل یکی از دانشگاه ها برگزار خواهد شد.