Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت های دانش بنیان (Knowledge enterprise)، نهادها و مؤسسات حقوقی خصوصی یا تعاونی‌ هستند که با ایجاد یک کسب و کار دانش‌محور، تلاش می کنند تا روند پایدار تبدیل دانش به ثروت را محقق سازند. در این زمینه، فعالیت‌های اقتصادی آن ها مبتنی بر امر تحقیق و توسعه در زمینه‌ فناوری های نو و پیشرفته است و در نتیجه به توسعه اقتصادی دانش‌محور در جامعه یاری می رسانند به عبارت دیگر، به شرکت‌هایی «دانش بنیان» گفته می‌شود که دانش و فناوری، جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی اساسی آن‌هاست.
اما شایان ذکر است که روند سنجش سطح دانش بنیانی شرکت ها توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان (تحت نظارت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری) انجام می شود و به شرکت هایی که بتوانند مجوز مربوط را در این زمینه دریافت کنند، 110 برنامه حمایتی ارائه می شود.
نکته قابل توجه این که دانش یا فناوری به تنهایی نمی تواند خلق ثروت کند و زمانی که این فناوری در قالب محصولات یا خدمات قابل ارائه به بازار باشد، می تواند ارزشمند واقع شود. این تبدیل فناوری به خدمات و کالا نیازمند زنجیره ای از فعالیت ها بوده و ممکن است در قالب یک شرکت دانش بنیان قرار نگیرد.
یکی از مسائل مهم دیگر برای شرکت های دانش بنیان بحث توسعه در همه ابعاد سازمانی، بازارها و محصولات است که در نتیجه، در بقای شرکت نقش به‌سزایی دارد.
معمولا مسیر توسعه این‌گونه شرکت ها فرایند غیر خطی و پیچیده ای دارد و مستلزم وجود تخصص های زیادی است.
از راه حل هایی که برای توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا در سال های اخیر پیشنهاد می شود، شبکه سازی (Networking) این گونه شرکت ها با شرکت های توسعه یافته است.
شبکه سازی یک راهبرد حرفه ای و کارآمد است که برای توسعه شرکت ها در سطوح مختلف می تواند راهگشا واقع شود. همچنین شبکه سازی زمانی اتفاق می افتد که گروهی از شرکت ها که در عرصه کسب وکار با بازار مشابه فعالیت دارند و دارای دغدغه های یکسان هستند، کنار هم قرار گرفته اند و یاری‌رسان همدیگر هستند تا نقاط ضعف خود را پوشش دهند و بهتر بتوانند به عرصه فعالیت اقتصادی ورود و در آن موفق عمل کنند.
در شکل گیری و بقای یک شبکه عواملی مانند در دسترس بودن افراد (شرکت ها)، درک و دید مثبت اعضا به یکدیگر و منافع سازگار تاثیر دارد؛ در حالی که فقدان یا متوقف کردن منافع مشترک می تواند باعث نابودی شبکه شود.
بهترین نوع شبکه سازی بین شرکت های نوآور نوپا و شرکت های توسعه یافته می تواند اتفاق بیفتد که نتایج این نوع از شبکه سازی را می توان منعطف کردن هر دو نوع شرکت در برابر چالش های سیاسی، تغییرات شرایط بازار، پیشرفت تکنولوژیکی سریع و افزایش رقابت دانست. هرچند نباید این موضوع را نادیده گرفت که ایجاد شبکه می تواند دارای پشتوانه فرهنگی باشد و خصوصیات فردی، کار گروهی و روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت در آن نقش به سزایی دارند.
در ایران بهترین مفهوم شبکه سازی به صورت کاربردی در پارک های علم وفناوری وجود دارد که دلیل این موضوع می تواند حضور شرکت های نوپا و توسعه یافته در قالب مراکز رشد و شرکت های همکار و نزدیکی فضاهای کاری این شرکت ها به یکدیگر باشد. همچنین پارک ها با ایجاد محیط های تخصصی و مشترک در قالب تورهای فناوری و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای انجام فعالیت های بازاریابی شرکت ها توانسته اند تاثیر زیادی از طریق ایجاد و مدیریت شبکه بر پایداری، رشد و توسعه بازار آن ها داشته باشند. هر چند امروزه با استفاده از ابزارهای ارتباطی متفاوت و در دسترس، بحث قرابت جغرافیایی چندان مطرح نیست و می توان شبکه را بدون در نظر گرفتن مسافت ایجاد کرد و از نفحات آن بهره مند شد.
از موانع شبکه سازی در این حوزه، در ایران نیز می توان به موازی کاری شرکت ها، ضعف فرهنگ کار تیمی، اولویت دادن منافع فردی به منافع گروه، ایجاد فضای رقابتی ناسالم، نبود اعتماد متقابل در دراز مدت و نبود یا فقدان چهارچوب حقوقی مناسب اشاره کرد. به عنوان نمونه شرکت های نوپا در شروع کار این تصور را دارند که می توانند فرایند بازاریابی شرکت را خود انجام بدهند و بعد از صرف زمان زیاد که گاهی به سال ها هم می رسد با شکست روبه رو می شوند و به دنبال راه حل می گردند و در نهایت به این نتیجه می رسند که در کنار یک شرکت بزرگ قرار بگیرند و از خدمات شبکه استفاده کنند. موضوع اصلی این است که مزیت استفاده از شبکه فقط به توسعه بازار شرکت ها ختم نمی شود بلکه موارد مربوط به دیگر فرایندهای سازمانی را نیز در بر می گیرد، زیرا مدیریت بر سه عامل: زمان، سرمایه انسانی و سرمایه مالی به راحتی از طریق شبکه سازی درست و کارآمد امکان پذیر است.
نکته مهم دیگر آن که، مدیران شرکت های نوپا با استفاده از مزیت های شبکه می توانند به سطحی از بلوغ فردی وکاری نیز برسند که می تواند در آینده راهگشای آن ها در حوزه کسب وکار باشد.

نویسنده : معصومه ذاکریان سرپرست مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان