Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در محل پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت؛
دیدار رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی با رئیس پارک خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان صبح امروز 8 اسفند دکتر محمد رفیعی، رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی، دکتر محمد کریم‌الدینی، معاون فناوری و مهندس مجید شمسی، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی با دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان و سایر معاونین و اعضای هئیت مدیره پارک علم و فناوری خراسان دیدار و به گفتگو نشستند.
در این دیدار دو طرف به تبادل دانش پرداخته و تجربیات خود را در حوزه های کاری و روش‌های ارزیابی شرکت ها و موسسات مراکز رشد به اشتراک گذاشتند.
در ابتدای این دیدار دکتر قنبری معرفی از پارک علم و فناوری خراسان داشته و در خصوص برخی مراکز رشد پارک که توانسته‌اند عنوان نخستین در کشور را به خود اختصاص دهند، توضیحاتی را ارائه کرد.
در ادامه دکتر رفیعی پارک علم و فناوری استان مرکزی را معرفی و ظرفیت های موجود در این مجموعه را عنوان کرد.
همچنین رفیعی با اشاره رتبه بالای پارک علم و فناوری خراسان در میان سایر پارک های کشور، ابراز تمایل کرده تا از تجربه ها و توانمندی های این مجوعه برای پیشبرد اهداف پارک علم و فناوری استان مرکزی بهرمند شوند.
در پایان این دیدار رفیعی و هیئت همراه بازدیدی از شرکت های پارک علم و فناوری داشته و از نزدیک با این شرکت ها و همچنین نحوه ارزشیابی آنها توسط پارک علم و فناوری خراسان آشنا شدند.