Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در طی جلسه پایان دوره شرکت پدیده انرژی پارسیان:
تقدیر از مدیر سابق و فعلی مرکز رشد انرژی توسط شرکت رشد یافته

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در طی جلسه پایان دوره شرکت پدیده انرژی پارسیان که در محل شرکت صورت پذیرفت، با حضور اعضای شورای مرکز رشد فناوری انرژی با خروج موفق این شرکت از دوره رشد موافقت به عمل آمد.

در این جلسه که در دوبخش برگزار شد، ابتدا خانم مهندس ذاکریان به ارائه برنامه عملکرد یکساله مرکز به اعضای شورا پرداختند که در این قسمت با حضور افتخاری دکتر قنبری، رئیس محترم پارک علم وفناوری انجام شد. در بخش دوم مدیرعامل شرکت پدیده انرژی به ارائه عملکرد شرکت از ابتدای ورود به دوره رشد مقدماتی و سپس رشد  پرداخت. که مورد توجه اعضای محترم شورا واقع شد.

در پایان اعضای شورا از محل کارگاه شرکت بازدیدی داشتند و در نهایت شرکت پدیده انرژی با تقدیم لوحی از مهندس تفضلی مدیر سابق مرکز رشد انرژی و همچنین خانم مهندس ذاکریان مدیر فعلی مرکز رشد که نقش بسزایی در پیشرفت همه جانبه شرکت داشتند تقدیر و تشکر کرد.