Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

ارزیابی و داوری تیم های استارتاپی دانشگاه فنی شهید منتظری مشهد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، جلسه ارزیابی و داوری تیم های استارتاپی دانشگاه‌ فنی شهید منتظری مشهد در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر نرجس علم الهدایی، مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری خراسان، مهندس اسکندری، معاونت دانشگاه، مهندس پاینده، مدیر ارتباط با صنعت، مهندس شایان مدیر مرکز نوآوری و اعضاء هیئت علمی و داوران در حوزه های برق و الکترونیک، معماری، هوش مصنوعی و چندین حوزه های دیگر برگزار شد.
در این جلسه 30 طرح تخصصی بررسی شد که تیم ها به ترتیب با عناوین پرنده عمود پرواز تک موتوره، طراحی خودروهای مغناطیسی و مولد الکتریکی جریان برق در جهت روشنایی لامپ های جاده از طرح های داوری شده در این جلسه بودند.
در ادامه جلسه علم الهدایی ضمن معرفی پارک علم و فناوری خراسان و مرکز نوآوری به معرفی نحوه داوری طرح ها، ورود به مر کز نوآوری و حمایت های پارک از آنها پرداخت.
لازم به ذکر است مرکز نوآوری اقدام به ایجاد دفتر همکاری مشترک میان پارک پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرده و ضمن پذیرش طرح های نوآورانه و صدور تاییده، از آنها حمایت می کند.