Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت فنی مهندسی بهپویان امین منتظر با هدف ایجاد اشتغال پویا و بهره‌گیری از توان نخبگان در راستای ارتباط هرچه عمیق‌تر و گسترده‌تر با صنایع مختلف و رویارویی با چالش‌ها و معضلات صنایع بومی و رفع آن‌ها در حد توان در سال 1388 به‌صورت رسمی تأسیس گردید و امروزه به عنوان یکی از شرکت های شناخته شده و نام آشنای پارک علم و فناوری خراسان مطرح است.