Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت دانش بنیان کارن با در اختیار داشتن مجرب ترین مهندسین حوزه کانکتور و دسته سیم در این زمینه و با هدف تامین نیاز های داخلی کشور عزیزمان ایران و در زمنیه انواع کانکتور های مختلف و دسته سیم، در پارک علم و فناوری خراسان تاسیس شده است. شناخت کامل استانداردهای کامکتور و آشنایی با آخرین فناوری های این حوزه یکی از مهمترین مزیت های شرکت دانش بنیان کارن است.