Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


گردهمایی بزرگ شرکت های دانش بنیان، فناور و رشد

زمان: چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

مکان: سالن آمفی تئاتر پارک علم و فناوری خراسان

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد