Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

افتتاح شتابدهنده هاوش در مرکز رشد فناوری های فرهنگی پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شتابدهنده هاوش در مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان و با هدف تقویت و مشارکت در مسیر رشد ایده های خلاق افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، رئیس پارک علم و فناوری خراسان گفت: 'مرکز شتابدهنده' به عنوان مبنایی برای رشد، آماده سازی و پرورش ایده های خلاق و به منظور حضور قوی و موثر در آن راه اندازی شده است.
دکتر رضا قنبری ضمن اشاره به پتانسیل خوب استان خراسان رضوی در حوزه فرهنگی، راه اندازی مرکز شتابدهی هاوش در مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان را حاصل تمرکز بخش دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر و درجهت توسعه و گسترش ایده در سطح بازار و تولید دانست.
مدیرعامل شتابدهنده هاوش نیز در این مراسم گفت: این مرکز با هدف تمرکز بر استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، به صورت پایلوت در پارک علم و فناوری خراسان و با استقرار در مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت شروع به فعالیت کرده است.
هادی ذواشکیانی افزود: شرکت هاوش مسئولیت آماده سازی شرکت ها برای ورود به مرکز رشد را برعهده دارد و درواقع شرکت ها دوره پیش رشد خود را در این مرکز طی نموده و خروجی های آن در مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک مشغول به فعالیت خواهند شد.

وی همچنین گفت: شرکت ها با بهره مندی از آموزش ها و دوره های مختلف کسب و کار و روانشناسی در این مرکز می توانند توانمندی ورود به مرکز رشد را کسب کنند.
مدیر مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان نیز گفت: این مرکز سال 1393 به عنوان اولین مرکز رشد در این حوزه در کشور آغاز به کار کرد و با هدف تقویت حمایت از ایده های خلاقانه اقدام به راه اندازی مرکز شتابدهنده با همکاری شرکت هاوش کرد.
علیرضا جاوید عربشاهی افزود: در مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان دو دوره حمایتی شامل رشد مقدماتی و دوره رشد وجود دارد که در 'دوره رشد' تیم سازی و شبکه سازی به مرحله ایده رسیده ودرنهایت محصول وارد بازار می شود.
وی ادامه داد: مرکز شتابدهنده هاوش در 'دوره رشد مقدماتی' فعالیت کرده که ایده ها مستقیم وارد شتابدهنده می شوند و مراحل 'جذب، پیش شتاب، شتابدهی و ارائه به سرمایه گذار' برای آن ها صورت می گیرد.
تاکنون 34 شرکت در مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان مشغول به فعالیت هستند.
در ادامه دکتر سجادی نیری دبیرستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سخدری هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دیگر مسئولین کشوری و استانی ضمن افتتاح مرکز شتابدهی هاوش از استارتاپ های جالباسی، غزل گوهر، مزه طور، دکتر ترجمه، تحلیل مارکت، بازی آموز، کلیپام و تعاونی هنرمندان کارآفرین گلبهار در حوزه فناوری های فرهنگی بازدید کردند.