Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

برگزاری کارگاه «دانشگاه در ارتباط با نظام دانش بنیان» در دانشگاه های تربت حیدریه

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، ظهر چهارشنبه کارگاه «دانشگاه در ارتباط با نظام دانش بنیان» با حضور مهندس مهدی مظلوم زاده مدیر امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان و مسئول دبیرخانه توسعه دانش بنیان استان و نیز اعضاء هیئت علمی دانشگاه های تربت حیدریه در دانشگاه های این شهر برگزار شد.
در این نشست که با هدف آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه های تربت حیدریه با نحوه شکل گیری شرکت های دانش بنیان تشکیل شد، مظلوم زاده با اشاره به تاریخچه ایجاد این شرکت های دانش بنیان، به معرفی پارک علم و فناوری خراسان پرداخت.
 در ادامه نیز ضمن بررسی شاخصه های اصلی شکل‌گیری این شرکت ها، قوانین حاکم و حمایت های موجود برای این شرکت ها  بیان گردید.
در پایان این نشست نیز به سوالات اعضای محترم هیئت علمی در زمینه فرایند و نحوه ایجاد شرکت های دانش بنیان پاسخ داده شد.