Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به دعوت مرکز رشد انرژی:
بازدید تخصصی مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان خراسان رضوی از گروه انرژی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ظهر دوشنبه 27 فروردین مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان خراسان رضوی از پارک علم و فناوری بازدید کرده و با مدیران این پارک نشست تخصصی برگزار کردند.

در این بازدید که به دعوت مرکز رشد انرژی از شرکت گاز استان خراسان صورت گرفت، در ابتدا سرکارخانم ذاکریان سرپرست مرکز رشد انرژی به ارائه پارک، مرکز رشد و گروه انرژی پرداختند و سپس مهندس تفضلی، معاون ایجاد و توسعه واحد های فناور ضمن ارائه آماری از فعالیت های شرکت های زیرمجموعه پارک، با توجه به پتانسیل موجود در گروه انرژی خواستار افزایش همکاری شرکت های زیرمجموعه با شرکت گاز استان شدند.

سپس مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان خراسان به معرفی خود پرداخته و نیازهای فناورانه خود را اعلام نمودند تا پس از بررسی شرکت های فناور و دانش بنیان در صورت امکان منجر به ساخت و بومی سازی دیگر محصولات نیز گردد.

در پایان جلسه شرکت های حاضر زمینه کاری خود را ارائه نموده و آمادگی خود جهت تامین تمامی نیاز های شرکت گاز استان خراسان را در شرکت های پارکی اعلام کردند تا شاهد رونق تولید در سطح استان و کشور باشیم.

بعد از پایان جلسه معرفی، مدیران و کارشناسان شرکت گاز به همراه اعضای مرکز رشد انرژی از شرکت های صنعت پروژه توس، پیشگام انرژی خاور و پیمان خطوط شرق بازدید کردند.