Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به همت مرکز رشد تربت حیدریه پارک علم و فناوری؛
نخستین رویداد هم آفرینی برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، اولین رویداد «هم آفرین» با رویکرد شبکه سازی کسب و کار های نوپا و فناور در تربت حیدریه برگزار شد.
در این رویداد که به همت مرکز رشد تربت حیدریه و با مشارکت بخش خصوصی برگزار شد، تلاش شد تا ضمن بیان اصول ارتباط و شبکه سازی توسط یکی از اساتید، شرکت ها نیز به بیان تجربیات و راهکار های خود جهت توسعه شبکه سازی بپردازند.

حضور روسای ادارات مرتبط به منظور ایجاد بستری مناسب برای کسب و کار های نوپا یکی دیگر از اتفاق های این رویداد بود. 

در پایان جلسه نیز، افراد و شرکت ها ضمن ارتباط موثری با یکدیگر، توانمندی ها و نیاز های خود را با سایر شرکت کنندگان، به اشتراک گذاشتند.