Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی شرکتها با حضور جمعی از مدیران هسته ها و واحدهای فناور در سالن کنفرانس مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی" آشنایی با مسائل حقوقی شرکتها"در مرکز رشد فناوری گناباد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، کارگاه آموزشی  یک روزه " آشنایی با مسائل حقوقی شرکتها " با هدف آشنایی  هسته ها و واحدهای فناور با وظایف و تکالیف حقوقی ای که بر عهده دارند و رسیدن به بهترین نتیجه برای موفقیت شرکت برگزار شد.

این دوره با تدریس علی نجاری مدیر مؤسسه حقوقی وکلای شهر برگزار و به موارد مربوط به ثبت شرکت که آغاز رسمی فعالیت حقوقی یک کسب‌وکار به شمار می‌رود و مستلزم طی مراحل خاصی است، نحوه تنظیم قراردادهای تجاری و شرایطی که سبب موفقیت یک قرارداد و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و ایجاد یک رابطه حقوقی مطمئن بین دو طرف قرارداد می شود و نحوه ثبت آگهی تغییرات پرداخته شد.

درپایان این کارگاه ضمن ارائه توضیحات به سؤالات مطرح شده از طرف حاضرین پاسخ داده شد.