Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

میان پارک علم و فناوری خراسان و شرکت کاشی سنتی قدس رضوی صورت گرفت؛
امضا تفاهم تجاری سازی فناوری لعاب نورتاب

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان تفاهم نامه‌ای میان پارک علم و فناوری خراسان و شرکت کاشی سنتی قدس رضوی به منظور تجاری سازی فناوری لعاب نورتاب به امضا رسید.

هدف از امضا این تفاهم نامه تحقق یکی از رسالت های پارک علم و فناوری خراسان مبنی بر تجاری سازی ایده های محققین و پژوهشگران بوده و از سوی دیگر نیز شرکت کاشی سنتی قدس رضوی با امضا این تفاهم نامه در جهت صیانت از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی گامی برداشته و همچنین از توسعه و ترویج استفاده از فناوری با موضوع لعاب نورتاب را پشتیبانی می نماید.

گفتنی است این تفاهم نامه از تاریخ 4 اردیبهشت 1398 به مدت یک سال میان پارک علم و فناوری خراسان و شرکت کاشی سنتی قدس رضوی به امضا رسیده است.