Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، تورج همتی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و هیئت همراه از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های این پارک بازدید کرده و با دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان و سایر مدیران و معاونین این مجموعه به گفتگو نشست.
گفتنی است شرکت های کاوض صنعت، آهار و سامان دارو از جمله شرکت هایی بود که از آنها بازدید شد.