Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، ظهر پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های آن بازدید کرد.