Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

کسب عنوان مقاله برگزیده در کنگره سرامیک ایران

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، دوازدهمین کنگره سرامیک ایران در روزهای 10 و 11 اردیبهشت در محل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد و محققان و پژوهشگران کشور آخرین دستاوردهای خود را ارائه کردند.
در این کنگره اکبر امینی، معاون حمایت و پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان نیز با ارائه مقاله تاثیر انواع میدان الکتریکی AC  و DC برخواص فیزیکی و زیر ساختار بدنه های زیر کونیایی 3YSX تهیه شده به روش فلش زینترینگ موفق به اخذ عنوان مقاله برگزیده گردید.
به گفته امینی معرفی و بکار گیری فناوری جدید فلش زینترینگ برای نخستین بار در ایران سبب شد تا نظر محققان و اساتید به آن جلب شود.
همچنین وی در این خصوص اظهار کرد: مهمترین مزیت این فناوری کاهش دما و زمان در ساخت سرامیک بوده که می تواند باعث کم شدن انرژی مصرفی شده و نیز در صورت صنعتی شدن نقش بسزایی در کاهش آلاینده ها و گازهای گلخانه ای داشته باشد.