Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با صدور حکمی از سوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان؛
مدیر مرکز رشد انرژی منصوب شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان با صدور حکمی معصومه ذاکریان را به سمت مدیر مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان منصوب کرد.
متن این حکم به شرح ذیل است:
سرکار خانم معصومه ذاکریان
با اهدای سلام و دعای خیر،
به موجب این ابلاغ و با توجه به پیشنهاد معاون محترم ایجاد و توسعه واحد های فناور، به مدت یک سال به عنوان مدیر مرکز رشد انرژی منصوب می شوید.
امید است با اتکال به عنایات حکیم توانا و همکاری موثر با سازمان های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی و هماهنگی های لازم با مدیریت محترم مراکز رشد پارک شاهد توسعه کمی و کیفی روز افزون مرکز رشد باشیم.
دکتر رضا قنبری