Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


گردهمایی بزرگ شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی با هدف تشکیل انجمن شرکت های دانش بنیان استان درمحل سالن همایشهای پارک علم و فناوری خراسان با حضور دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری، دکتر علم الهدایی، رئیس پیشین پارک علم و فناوری خراسان، مهندس محمودی معاون اتاق بازرگانی ایران و سایر مدیران استانی و کشوری و نیز حضور بیش از صد شرکت دانش بنیان استان برگزار شد.