Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت khwarizmi.ir مراجعه نمایید.