Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در جلسه شورای مرکز رشد انرژی:
پذیرش شرکت آرسس صنعت پاسارگارد در دوره رشد مقدماتی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، با توجه به برگزاری جلسه شورای فناوری مرکز رشد انرژی در تاریخ دوم خرداد 98، متقاضی پذیرش آقای امید مقدس نماینده شرکت آرسس صنعت پاسارگاد به ارائه طرح خود در زمینه « دستگاه اندازه گیری سطح روغن مخازن» پرداختند و بعد از پایان جلسه و پرسش و پاسخ اعضای شورا طرح ایشان با موفقیت در دوره رشد مقدماتی پذیرش گردید. لازم به ذکر است قبل از قبل از برگزاری جلسه شورای، طرح ایشان به مدت 5 ماه در مرکز رشد توسط مدیر و کارشناسان مرکز بررسی وپس از رفع ایرادات فنی و غیر فنی نهایی گردید.

در ادامه این جلسه با ارائه آقای مرتضی حسین زاده تقوایی نماینده شرکت بهپویان امین منتظر با خروج موفق این شرکت از دوره رشد و ورود به امور موسسات موافقت به عمل آمد.