Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

آیین‌نامه حمایت کسب و کارهای نوپا با نام یا طرح نوآفرین توسط هیئت وزیران تصویب شد
شرایط استفاده از آیین نامه حمایت از کسب و کار های نوپا

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


 به گزارش روابط عمومی پارک علم فناوری خراسان آیین‌نامه حمایت کسب و کارهای نوپا توسط هیئت وزیران در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه طرح حمایت از کسب و کار های نوپا (استارتاپ) با نام آیین‌نامه یا طرح نوآفرین در اقتصاد دیجیتال، به شماره مصوبه  ۵۴۹۹۱/۲۵۰۷۱ تصویب شد.
 براساس این آئین نامه، کسب و کارهای نوپای ساکن در مراکز رشد و فضا های کاری اشتراکی و شتابدهنده ها از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکت‌های بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه می‌شوند. به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکت‌ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان تقویت خواهد شد.

شرکت های عضو مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا سایر استارتاپهای فعال در این حوزه در سال 98 مادامی که شرایط زیر را دارا باشند می توانند از مزاییا این قانون بهرمند گردند 

  1. عمر ثبتی شرکت زیر سه سال باشد.
  2. سرمایه اولیه ثبتی آنها کمتر از 2 میلیارد و 500 میلیون ریال باشد 
  3. در امد شرکت در سال کمتر از 5 میلیارد ریال باشد 
  4. صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکرده باشند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نماییند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل قانون حقوق دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.
  5. مشخصات شرکت در سامانه فناوری اطلاعات ایران ثبت شده باشد