Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین المل پارک علم و فناوری خراسان، پیرو انعقاد تفاهم نامه‌ای میان پارک علم و فناوری خراسان و شرکت کاشی سنتی قدس رضوی به منظور تجاری سازی فناوری لعاب نورتاب تیم اجرایی پروژه در پارک علم و فناوی خراسان متشکل از علیرضا خطیب مشاور رئیس پارک علم و فناوری خراسان و سایر کارشناسان از شرکت کاشی قدس رضوی بازدید کردند.

در این بازدید کمیل ضرابی، مدیر عامل شرکت کاشی قدس رضوی، ضمن معرفی خطوط تولید و کارگاه های این مجموعه به شرح ظرفیت ها و پتانسیل های این شرکت پرداخت.

در پایان این دیدار نیز مقرر شد پس از بررسی نتایج تست های نمونه های نیمه صنعتی مورد نظر کاشی قدس رضوی که حداکثر تا پایان ماه آینده در مجمتع آزمایشگاهی پارک علم و فناوری خراسان تهیه می شود، طرح توجیهی پروژه با دانش فنی خانم دکتر فاطمه وحیدیان، کارشناس فنی طرح (فناور) تکمیل گردد.