Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی؛

زمان: دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، دومین جشنواره  ملی روز مزرعه با محوریت زراعت در شرایط کم آبی در تاریخ 20  خرداد ماه 1398 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان‌رضوی برگزار گردید.

در این جشنواره واحدهای فناور تحت پوشش مرکز رشد فناوری کشاورزی پارک علم و فناوری خراسان با شرکت در نمایشگاه جانبی این جشنواره، دستاوردهای خود در خصوص سامانه های نوین آبیاری و محصولات کم‌آب‌طلب را در معرض نمایش مخاطبان قرار دادند.

کاظم خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی نیز ضمن بازدید از نمایشگاه مزبور حرکت به سمت کشاورزی دانش بنیان را راه برون رفت از بحران های کنونی مبتلا‌به بخش کشاورزی دانست و از بهره برداران این بخش خواست که ازآخرین یافته‌های پژوهشی و محصولات فناورانه شرکت‌های دانش بنیان در جهت بهره‌وری بهتر از منابع آب و نهاده های کشاورزی استفاده نمایند.

همچنین ناصر باقرانی مدیر مرکز رشد فناوری کشاورزی با قدردانی از توجه ایشان به فعالیت‌های شرکت های تحت پوشش این مرکز، خواستار حمایت بیشتر از این واحدها در جهت جلب حمایت بخش دولتی برای افزایش فروش محصولات فناورانه شد.