Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

مکان: بلوار سجاد خیابان امین نبش امین دو دفتر سجاد پارک علم و فناوری خراسان

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


روز چهار شنبه 29 خرداد، سمینار روش های جذب سرمایه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان با همکاری صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در محل دفتر سجاد پارک برگزار شد.

در این سمینار آقای وحید فخر ؛ مدیر بخش سرمایه گذاری IT و صندوق جسورانه لوتوس، به ارائه مدلهای تامین مالی و چگونگی انتخاب بهترین مدل تامین مالی با توجه به ماهیت مدل های سرمایه گذاری پرداختند همچنین توضیحاتی در مورد  فاکتورهای مهم در سرمایه گذاری خطر پذیر، مستندات لازم برای جذب سرمایه گذار، فرایند سرمایه گذاری، معرفی سرمایه گذاران فعال در حوزه استارتاپ ها در ایران، به شرکت ها و استارتاپ های حاضر در جلسه ارائه شد. در این سمینار 38 نفر از استارتاپ های فعال مشهد و کارشناسان پارک علم و فناوری خراسان حضور داشتند.