Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

هادی زواشکیانی، خدمت وظیفه خود را در مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت به سرانجام رساند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در دومین دورهمی سال 98 شرکت‌ها و گروه‌های عضو مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت، که با حضور خانم دکتر رضوی، مدیر صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در محل مرکز رشد برگزار شد، طی مراسمی از آقای هادی زواشکیانی، که خدمت سربازی خود را با هدایت و راهبری شرکت‌ها و گروه‌های کاری طی فرایندهای نظارت و ارزیابی در این مرکز گذراندند، با اهدای لوح و هدیه نقدی تقدیر شد.
وی در حال حاضر، مدیر شتابدهنده هاوش است که افتتاح آن در فروردین‌ماه 98 بود و در حوزۀ کسب‌وکارهای صنایع خلاق فعالیت می‌کند.
امید می‌رود با همت و تلاش هم‌افزایانه ایشان در کنار سایر عناصر اثربخش در تقویت و توسعه زیست‌بوم استارتاپی کشور، اتفاقات خوبی در سطح ملی رقم بخورد.

کلمات کلیدی: رضوی، مدیر صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، هادی زواشکیانی