Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بنا به درخواست شرکت های گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان:
دومین جلسه حضوری مشاوره مهندس خراط (مدیر فن بازار شرکت ملی گاز ایران) برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پیرو معرفی جناب آقای مهندس خراط به عنوان مشاوره رئیس پارک علم و فناوری خراسان در حوزه صنعت گاز و بنا به درخواست شرکت های گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان دومین جلسه مشاوره تخصصی با شرکت های عضو برگزار گردید.

در طی این جلسه که در محل مرکز رشد انرژی و با حضور نماینده مرکز رشد برگزار شد، شرکت های پدیده انرژی پارسیان، ماهان تدبیر پارت، بهپویان امین منتظر و پیشرو سازه پیوند بارثاوا به بیان مشکلات خود پرداختند و مهندس خراط نیز با راه حل های عملی جهت رفع مشکلات شرکت ها مشاوره دادند. لازم به ذکر است با پیشنهاد مهندس خراط این جلسات با حضور مدیران و کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران جهت ارائه راه کارهای بهتر صورت گرفت، که نمایندگانی از بازرسی و بخش انتقال گاز آن شرکت ها حضور داشتند.