Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش سه طرح فناورانه جدید در مرکز رشد فناوری جامع

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد جامع، طی سه ماه اول سال 98، 3 طرح فناورانه ذیل موفق به ورود به مرکز رشد جامع شدند:

1- پردیس هوشمند سبز (طراحی و ساخت پارکینگ تمام مکانیزه دفنی)

2- مبتکران نوین پزشکی سپهر (ساخت و تولید سرنگ قفل شونده در فشار منفی)

3- فن آوران پویا پاک رضوان (تولید و اجرای نانوپوشش آبگریز و آسان شونده)

شایان ذکر است این طرح ها با توجه به اولویت های پذیرش این مرکز رشد و از بین 25 طرح برگزیده شدند و سه مرحله ی پذیرش شامل کارشناسی اولیه، داوری و جلسه شورای فناوری را با موفقیت سپری کردند.