Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

سومین نشست کافه دیتا برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، سومین نشست «کافه دیتا» دوشنبه 18 تیر 98 در ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز نوآوری شهرداری مشهد و با حضور جمعی از دانشجویان و استادید برجسته دانشکده های ریاضی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و برخی اعضای شبکه شرکت های فناور پارک و با موضوع خلاقیت، سادگی، خرد جمعی برگزار شد.


دکتر ابراهیم باقری تجربیات خود را در دو محور اصلی با موضوع تجربیات تحقیقاتی خود و همکارانشان در حوزه Big data و  همچنین مشاهدات متفاوت افراد در درک مسایل شهری بیان کردند. 
ایشان در ادامه به معرفی دانشگاه ریرسون و فعالیت های خودشان پرداختند و هدف اصلی در آن دانشگاه را ایجاد مهارت های حوزه کسب و کار تعریف نمودند.
دکتر باقری در حوزه مطالعه Big data به این مطلب اشاره فرمودند که حجم اطلاعاتی که در شبکه های مجازی تولید می شوند بسیار زیاد است و این آمار مدام در حال افزایش است. از نکات جالبی که بر اثر مطالعه شبکه های مجازی به دست آمده این است که عده ای  از افراد که در یوتیوپ هستند به این معتقدند که کسانی که در یوتیوپ آن ها را دنبال می کنند بهتر از خانواده و دوستانشان درکشان می کنند! این آمار بسیار تعیین کننده در شناسایی افراد هستند و بایستی برای تاثیر گذاشتن روی افراد به این نکات توجه کرد.
اما یکی از مسائلی که در حوزه افکار افراد وجود دارد این است که نظرات افراد براساس زمان تغییر می کند، مثلا ممکن است فردی صبح با یک مسئله موافق باشد و اما عصر که با عده ای از دوستانش صحبت می کند کاملا نظری برعکس پیدا کند. راه حل چیست؟ آیا می شود این تغییرات را در چارچوب زمانی خاص بررسی کرد؟ آیا می توان بین آن ها رابطه علی پیدا کرد؟ 
ممکن است این فکر به ذهنمان برسد که آری می شود هرروز صبح رفت به یک خیابان و نظرات افراد را در مورد تغییرات میدان از آن ها پرسید. اما از کجا معلوم که اتفاقی که دیشب برای این افراد افتاده است بر روی نظراتشان تاثیر نداشته؟ این نوع رابطه همبستگی است و ممکن است که برای تصمیمات بعدی به ما کمک بکند اما برای برنامه ریزی مناسب نیست و ما برای برنامه ریزی به رابطه ی علی نیاز داریم. برای یافتن روابط علت معلولی می توان  افراد را به دو گروه تقسیم کرد و تغییرات را برای یک گروه ایجاد کرد و یک گروه دیگر به صورت گواه و شاهد آن تغییرات را نداشته باشد، نتایجی که ما می گیریم اثبات کننده ی این است که یک متغیر بر متغیر دیگر تاثیر دارد یا خیر.
دکتر باقری بخش دوم بحث خود را با این نکته آغاز کردند که برای حل یک مشکل لزوما تکنولوژی به درد ما نمی خورد. ایشان فرضیه خود برای این موضوع را اینگونه شرح کردند که ما بایستی در ابتدا به صورت وسواس گونه مشکل را پیدا کنیم و سپس آن را ساده سازی کنیم زیرا ساده ترین فرض بهترین فرضیه است.