Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

جلسه توجیهی ثبت ایده های نوآورانه توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه ارائه و ثبت ایده با همکاری پارک علم وف پناوری خراسان و موسسه آموزش عالی فردوسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز نوآوری شکوفایی و خلاقیت، جلسه ارائه ایده در روز سه شنبه مورخ 1 مرداد 1398 در محل موسسه آموزش عالی فردوس با حضور مهندس حیدرپور، مدیر مرکز نوآوری فردوس، دکتر سعادت نیا مدیر مرکزSCD فردوس، دکتر چنگیز مدیر کافه هنر مؤسسه فردوس، دکتر مجتبوی نمایندهٔ شبکه جامع دانشگاه‌ها، دکتر علم الهدایی مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان و مهندس آقاحاجی کارشناس پذیرش مرکز نوآوری برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از تیم های نوآور حضور داشتند که به معرفی خود و ایده های خود پرداختند و در پایان با معرفی و توضیح جامع سامانه فرایند های پارک علم و فناوری توسط کارشناس پذیرش مرکز نوآوری جهت ثبت ایده نوآوران موسسه آموزش عالی فردوس به اتمام رسید.