Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توافق پارک علم و فناوری خراسان و مرکز تحقیقات کشاورزی در تشکیل پردیس تخصصی کشاورزی

زمان: شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری کشاورزی جلسه شورای مدیران معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور شنبه 5 مردادماه 1398 در محل سالن اندیشه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی خراسان‌رضوی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی وظایف و اهداف این مرکز را برشمرد. رضا اقنوم ادامه داد با وجود بیش از یکصد محقق، حدود 300 هکتار زمین زراعی و ده‌ها آزمایشگاه و گلخانه در پردیس پژوهشی طرق، امکانات زیربنایی لازم برای ارتقاء مرکز رشد فعلی به پردیس تخصصی فناوری کشاورزی وجود دارد و از عزم سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در تشکیل پردیس مذکور در آینده نزدیک خبر داد.

پس از آن ناصر باقرانی مدیر مرکز رشد فناوری کشاورزی در خصوص ظرفیت هاي تخصصی این مرکز در جذب ایده های نوآورانه در بخش کشاورزی پرداخت. وی افزود تاکنون 78 واحد فناور دراین مرکز پذیرش شده اند و هرسال حدود 30 درخواست جدید دریافت می‌شود که با تشکیل پردیس تخصصی فناوری کشاورزی امکان جذب تعداد بیشتری از این درخواست ها فراهم می‌گردد.

در پایان جلسه داوود تفضلی معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور و ایمان شریعتی مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان به بیان دیدگاه‌های خود دراین زمینه پرداختند و از آمادگی همه جانبه پارک برای همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی خبر دادند.