Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات آب و فاضلاب مشهد با مرکز رشد انرژی پارک خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه مشترک مرکز تحقیقات آب و فاضلاب مشهد با مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان و شرکت پویشگران طرح سبز سپنتا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد انرژی؛ جلسه مشترک مدیر و کارشناسان مرکز تحقیقات آب و فاضلاب مشهد با مدیر مرکز رشد انرژی، مدیرعامل و مدیرفنی شرکت پویشگران طرح سبز سپنتا، از شرکت های دوره رشد مقدماتی مرکز رشد انرژی پارک خراسان در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

معصومه ذاکریان مدیر مرکز رشد انرژی به معرفی پارک، مرکز رشد انرژی و شرکت های عضو آن پرداخت و ضمن ابراز خرسندی از حضور میهمانان، خواستار برقراری ارتباطات فی ما بین شد.

دکتر تقی زاده مدیر تحقیقات آب و فاضلاب مشهد با توجه به پتانسیل شرکت های پارکی، درخواست بازدید های تخصصی تر از پارک و رفع تمامی نیازهای آن سازمان را خواستار شد.

شرکت پویشگران طرح سبز سپنتا در خصوص پیاده سازی سیستم های انرژی تجدیدپذیر در ساختار آن سازمان و باید و نبایدهای سرمایه گذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ابتکاری در سیستم های انرژی تجدیدپذیر پرداخت. با توجه به تجربیات قبلی تیم کاری این شرکت، مقرر شد بررسی نصب چندین مولد انرژی تجدید پذیر در زیر ساخت های سازمان آب بررسی شود و همچنین مطالعه شیرین سازی آب از طریق مولد های تولید پراکنده و تجدیدپذیر و ارتقای سیستم مانیتورینگ انرژی برگزار گردد و با کمک این شرکت سازمان آب پیشرو در انرژی های تجدیدپذیر استان گردد.