Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با انجام 90 ثانیه حرکت های ورزشی، دستگاه به شما بلیت رایگان می دهد. این دستگاه محصول شرکت منشور فناوری فردا ایرانیان، از شرکت های عضو مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان می باشد که در ایستگاه قطار شهری مشهد نصب شده است.