Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان و نهمین نشست شتابدهنده های استان:
اولین انجمن صنفی شتابدهنده ها در خراسان رضوی تاسیس شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: یکشنبه 13 مرداد ماه 98

مکان: شتابدهنده گرین تک

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ اولین جلسه انجمن صنفی شتابدهنده ها برگزار شد.
این نشست روز یکشنبه 13 مردادماه 98 به میزبانی شتابدهنده گرین تک برگزار شد.
در ابتدا بابایی مدیر کارآفرینی و اشتغال استان، به نحوه تشکیل انجمن صنفی شتابدهنده ها به عنوان اولین انجمن صنفی این حوزه در کشور اشاره نمود و توضیحاتی درخصوص ساختار این انجمن ضمیمه کرد.
در ادامه هرکدام از مدیران مراکز شتابدهی نکاتی درباره ی ظرفیت های همکاری و پتانسیل های تعامل در اکوسیستم مشهد ایراد نمودند.
علی جاهدی مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به اهمیت تعریف حوزه کاری مشخص برای هر کدام از شتابدهنده ها و شناسایی، جذب و توانمندسازی استارتاپ های آن حوزه تاکید کرد. وی اظهار نمود: مزیت شتابدهنده های بومی مشهد نسبت به نمایندگی شتابدهنده های تهران در مشهد، شبکه ی موجود در شهر، شبکه منتورینگ و پتانسیل ها و منابع دیگری است که این مجموعه ها دارند.
دکتر شریعتی مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان نیز به امکان استفاده شتابدهنده ها از ظرفیت مراکز نوآوری پارک های علم و فناوری در شهرستان ها اشاره نمود.
در پایان مقرر شد اعضای هیئت موسس انجمن صنفی شتابدهنده ها، مهدی محمدی از شتابدهنده گرین تک، مصطفی مکارم از شتابدهنده کسب و کار فردوسی و علیرضا امیدفر از شتابدهنده سانباپلاس، تا یک ماه آتی مراحل تاسیس انجمن صنفی در استان را پیگیری کرده و شرایط حضور دیگران دراین انجمن را هموار کنند.