Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست مشترک نمایندگان پارک علم و فناوری خراسان با مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از واحد تجاری سازی؛ نشست مشترک نمایندگان پارک خراسان با مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد درخصوص توسعه همکاری های فناورانه برگزار شد.
مهندس مبین مقدم ضمن خوش آمدگویی گفت: شرکت قطارشهری مشهد با دو خط در حال بهره برداری و یک خط در حال ساخت، از ظرفیت شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه ساخت قطعات مورد نیاز استقبال کرده و با در نظر گرفتن حساسیت های این شرکت در زمینه حفظ ایمنی مسافران و بالا بودن اهمیت استانداردها، به حمایت از تولید داخل می پردازد.

همچنین کارشناسان و معاونین این شرکت با اشاره به 34 ایستگاه فعال و جابجایی روزانه 200 هزار نفر مسافر، ظرفیت بزرگ این شرکت برای همکاری در زمینه های مختلف را عنوان کرد.
در ادامه دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان ضمن ابراز خرسندی از رویکرد مثبت این شرکت  به معرفی ظرفیت های پارک پرداخت و مهندس تفضلی معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان نیز به بررسی سوابق همکاری پارک و قطارشهری در پروژه های فی مابین پرداخت و از ذکری نماینده شرکت های فناور در جلسه جهت ارائه موضوعات و دغدغه های شرکت های فناور  دعوت نمود.

ذکری افزود: به منظور تسریع مدل همکاری ها باید برای مواردی از قبیل تامین به موقع منابع مالی پروژه ها و پرهیز از بروکراسی پیچیده راه حلی ارائه نمود.

در پایان مهندس حسینیان نژاد کارشناس همکاری های علمی و فناوری پارک به عنوان نماینده در پیگیری های فی مابین از سمت پارک علم و فناوری خراسان معرفی گردید و مدیران و کارشناسان شرکت قطارشهری نیز آمادگی خود را جهت تسهیل رویه های فی مابین اعلام نمودند.