Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه مشترک مدیریت مرکز رشد فناوری انرژی و ریاست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ این نشست روز دوشنبه 14 مرداد ماه 98 در محل دفتر مشهد مجموعه بهره برداری نفت وگاز شرق با حضور دکتر محمدی، رییس بهره برداری نفت و گاز شرق و معصومه ذاکریان مدیر مرکز رشد فناوری انرژی برگزار شد.
در این نشست ذاکریان، مدیر مرکز رشد فناوری انرژی ضمن تشکر از حضور دکتر محمدی در آخرین جلسه شورای فناوری انرژی و دعوت از ایشان جهت ادامه حضور به عنوان عضو کمیته تخصصی انرژی، همکاری با شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق را به عنوان همکار استراتژیک در توسعه و رشد شرکت ها را عنوان نمود. در ادامه با هدف تعیین محورهای توسعه همکاری، موارد بیان و در دستور کار طرفین قرار گرفت؛ که از جمله آن استفاده از پتانسیل های مجموعه نفت و گاز شرق در ایجاد و توسعه ارتباطات پارک با حوزه نفت و شناسایی و معرفی افراد تاثیر گذار در حوزه انرژی اشاره می گردد.  

در پایان نیز مصوب شد تا به جهت آشنایی مدیران و کارشناسان مجموعه بهره برداری نفت و گاز شرق با آخرین دستاورد شرکت های گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان، هماهنگی لازم جهت بازدید از سایت پارک برای اولین زمان ممکن  صورت پذیرد.