Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

برگزاری کارگاه کمپ شکار فرصت های نوآوری توسط پارک علم وفناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دوره آموزشی کمپ شکار فرصت های نوآوری توسط پارک علم وفناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری خراسان؛ جلسه اول دوره آموزشی کمپ شکار فرصت های نوآوری با موضوع "تئوری و آشنایی عملی با ابزارها از طریق کار گروهی" توسط پارک علم و فناوری خراسان در روز پنجشنبه 17 مرداد ماه برگزار شد.

در این کارگاه که به تدریس دکتر کامران باقری، مشاور نوآوری در صنعت برگزار شد، رئیس، مدیران و کارشناسان پرسنل پارک علم وفناوری خراسان و همپنین پارک علم و فناوری خراسان شمالی حضور داشتند و به طور عملی در قالب تیم های مختلف به موانع و راه های نوآوری در سازمان پرداختند.

شایان ذکر است کمپ شکار فرصت های نوآوری در سه روز می باشد که روز میانی و پایانی آن در آینده برگزار خواهد شد.